กิโมโนลำลอง

โอบิ อุปกรณืประกอบและเครื่องประดับต่างๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบ

กิโมโนสไตล์ Komon

กิโมโนสไตล์ Komon + โอบิ Hanhaba
¥8,250 ¥5,500
กิโมโนสไตล์ Komon + โอบิ Otaiko
¥9,350 ¥7,700
  • กิโมโนสไตล์Komon + โอบิ Hanhaba หน้า

  • กิโมโนสไตล์ Komon + โอบิ Hanhaba หลัง

  • กิโมโนสไตล์ Komon + โอบิ Otaiko หน้า

  • กิโมโนสไตล์ Komon + โอบิ Otaiko หลัง

กิโมโนสไตล์ Komon

กิโมโนสไตล์ Komon + โอบิ Hanhaba
¥8,250 ¥5,500
กิโมโนสไตล์ Komon + โอบิ Otaiko
¥9,350 ¥6,600

TL size

กิโมโนสไตล์ Kinagashi

¥8,250 ¥5,500
  • 3S size[height:150cm - 160cm]
  • S size[height:160cm - 165cm]
  • M size[height:165cm - 170cm]
  • L size[height:170cm - 175cm]
  • LL size[height:175cm - 180cm]
  • 3L size[height:180cm - 190cm]

กิโมโนติดตราประจำตระกูล (Montsuki)

¥8,800

กิโมโนติดตราประจำตระกูล (สีทอง・สีเงิน)

¥12,100

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย อายุ 1-2 ปี

¥8,250 ¥4,400

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย อายุ 3-4 ปี

¥8,250 ¥4,400

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย อายุ 5-6 ปี

¥8,250 ¥4,400

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย อายุ 7-8 ปี

¥8,250 ¥4,400

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย อายุ 9-10 ปี

อายุไม่เกิน 10 ปี
¥8,250 ¥4,400
อายุ 11 ปีขึ้นไป
¥8,250 ¥5,500

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง อายุ 1-2 ปี

¥8,250 ¥4,400

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง อายุ 3-4 ปี

¥8,250 ¥4,400

1

2

3

4

5

6

7

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง อายุ 5-6 ปี

¥8,250 ¥4,400

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง อายุ 7-8 ปี

¥8,250 ¥4,400

กิโมโนใส่เดินเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง อายุ 9-10 ปี

อายุไม่เกิน 10 ปี
¥8,250 ¥4,400
อายุ 11 ปีขึ้นไป
¥8,250 ¥5,500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ทำการจอง

ทำการจอง・ติดต่อสอบถาม

011-596-9881

10:00am~18:00pm(สามารถติดต่อขอเช้ากว่านี้ได้)
บริการเช่าชุดกิโมโน・Hair Set 10:00pm~17:00pm
บริการลองชุดกิโมโนล่วงหน้า 12:00pm~15:00pm
ต้องจองล่วงหน้านั้น(จองได้ถึงวันก่อนเข้าใช้บริการ เวลา 17:00 ที่ญี่ปุ่น)