การจอง

Warm prompt:October 2023 ~February 2024 peak hours,The mitukisakura store can be opened according to the situation, and appointments can be made on Monday and Tuesday rest days,For specific matters,please contact our customer service for consultation,Thank you very much~
เลือกวันที่ต้องการจอง*
*หลังจากนั้นทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถจองได้หรือไม่
เลือกเวลาที่จะเข้ามาที่ร้านและเวลาที่จะคืนชุด*ลูกค้าที่ต้องการมาก่อน 10 โมงเช้าหรือคืนชุดในวันถัดไป โปรดระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุ
ชื่อ (ชื่อ-นามสกุล)*
ข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้บริการ

ข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้บริการ 1

ประเภทกิโมโน
เพศ
ส่วนสูง
cm
ไซส์
ไซส์รองเท้า
cm

ข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้บริการ2

ประเภทกิโมโน
เพศ
ส่วนสูง
cm
ไซส์
ไซส์รองเท้า
cm

ข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้บริการ3

ประเภทกิโมโน
เพศ
ส่วนสูง
cm
ไซส์
ไซส์รองเท้า
cm

ข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้บริการ4

ประเภทกิโมโน
เพศ
ส่วนสูง
cm
ไซส์
ไซส์รองเท้า
cm

ข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้บริการ5

ประเภทกิโมโน
เพศ
ส่วนสูง
cm
ไซส์
ไซส์รองเท้า
cm

ข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้บริการ6

ประเภทกิโมโน
เพศ
ส่วนสูง
cm
ไซส์
ไซส์รองเท้า
cm
สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการแต่งหน้าทำผม
*เนื่องจากต้องทำการจองล่วงหน้า โปรดระบุความต้องการของท่านที่นี่
*โปรดระบุประเภทการแต่งหน้าทำผมและจำนวนคนที่ต้องใช้บริการ
บริการถ่ายภาพ
*โปรดเลือกวันเวลาที่ต้องการจอง หลังจากนั้นทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถจองได้หรือไม่
จองกิจกรรมชงชา
*เวลาที่สามารถทำการจองได้ :11:00 ~12:00 น.13:00~14:00 น. 15:00~16:00 น.
*โปรดเลือกวันเวลาที่ต้องการจอง หลังจากนั้นทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถจองได้หรือไม่
กิจกรรมชงชาญี่ปุ่นต้องจองขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
เบอร์ติดต่อ (หรือ SNS ก็ได้)*
E-mail*
หมายเหตุ

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ทาง Mitsuki Sakura คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
สัญญาว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยมีนโยบาย
ที่จะรักษา ดูแลและใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังนี้

จุดประสงค์ที่ต้องขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ทางเรามีจุดประสงค์ที่แน่ชัดในการขอข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า
โดยจะขอเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ทางเราจะขอความยินยอมจากลูกค้าหรือได้รับการอนุมัติถูกต้องตามกฏหมายก่อน
จึงจะขอนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในกรณีต่างๆดังนี้

ทางเราขอสัญญาว่าจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว่เป็นความลับ

โดยทางเราจะตั้งผู้ดูแลข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และ ทำการป้องกันมิให้ข้อมูล
เกิดการสูญหาย เปลี่ยนแปลง รั่วไหลหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบใดๆทั้งสิ้น

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม

ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าอย่างเด็ดขาด
ยกเว้นกรณีที่ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่องค์กรอื่น เนื่องด้วยเหตุจำเป็นทางการงาน แต่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้
ทางเราจะขออนุมัติทางกฎหมายแทน

เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและสนิสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า พร้อมกับคอยทบทวน,ปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่กล่าวมาให้ดียิ่งขึ้น

ทำการจอง

ทำการจอง・ติดต่อสอบถาม

011-596-9881

10:00am~18:00pm(สามารถติดต่อขอเช้ากว่านี้ได้)
บริการเช่าชุดกิโมโน・Hair Set 10:00pm~17:00pm
บริการลองชุดกิโมโนล่วงหน้า 12:00pm~15:00pm
ต้องจองล่วงหน้านั้น(จองได้ถึงวันก่อนเข้าใช้บริการ เวลา 17:00 ที่ญี่ปุ่น)