กิจกรรมชงชา

กิจกรรมชงชาที่ Mitsuki Sakura

ค่ากิจกรรมชงชา (สำหรับท่านที่ต้องการเฉพาะกิจกรรมชงชา): ท่านละ 3,300 เยน
(ท่านที่ใช้บริการเช่าชุดกิโมโนด้วย) ชำระเพิ่มท่านละ 2,750 เยน
สิ่งที่รวมอยู่ในค่ากิจกรรม: อาจารย์สอนชงชา 1 ท่าน ชาเขียวและขนมสำหรับทานคู่กับชา
รอบเวลาที่สามารถจองกิจกรรมได้: 11:00 น. 13:00 น. และ 15:00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
จำนวนที่สามารถรับได้ : วันละ 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 ท่าน
เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม: ประมาณ 30-40 นาที
สถานที่ทำกิจกรรม: Tea Room ที่ "Mitsuki Sakura Bettei"
ในช่วงเวลากิจกรรมลูกค้าจะสามารถทดลองชงชาได้ท่านละ 1 ครั้ง

ทำการจอง

ทำการจอง・ติดต่อสอบถาม

011-596-9881

10:00am~20:00pm(สามารถติดต่อขอเช้ากว่านี้ได้)
บริการเช่าชุดกิโมโน・Hair Set 10:00pm~17:00pm
บริการลองชุดกิโมโนล่วงหน้า 13:00pm~17:00pm
ต้องจองล่วงหน้านั้น(จองได้ถึงวันก่อนเข้าใช้บริการ เวลา 18:00 ที่ญี่ปุ่น)