กิโมโนสไตล์ Black Tomesode・กิโมโนสไตล์ Colored Tomesode

โอบิ อุปกรณืประกอบและเครื่องประดับต่างๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบ

กิโมโนสไตล์ Iro Uchikake

¥66,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

กิโมโนสไตล์ Shiromuku

¥66,000

กิโมโนสไตล์ Colored Tomesode

¥38,500

กิโมโนสไตล์ Colored Tomesode

¥41,800

กิโมโนสไตล์ Black Tomesode

¥38,500

กิโมโนสไตล์ Black Tomesode (Tall Size)

¥41,800

ทำการจอง

ทำการจอง・ติดต่อสอบถาม

011-596-9881

10:00am~18:00pm(สามารถติดต่อขอเช้ากว่านี้ได้)
บริการเช่าชุดกิโมโน・Hair Set 10:00pm~17:00pm
บริการลองชุดกิโมโนล่วงหน้า 12:00pm~15:00pm
ต้องจองล่วงหน้านั้น(จองได้ถึงวันก่อนเข้าใช้บริการ เวลา 17:00 ที่ญี่ปุ่น)