กิโมโนงานฉลองรับขวัญเด็กอายุ 7-5-3 ปี แบบ Full Set

โอบิ อุปกรณืประกอบและเครื่องประดับต่างๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบ

สำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 3 ปี (Hifu)

¥11,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Premium สำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 3 ปี (Hifu)

¥14,300

1

2

3

4

5

6

7

Lace สำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 3 ปี (Hifu)

¥18,700

สำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 4 ปี (Yotsumi)

¥17,600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Premium สำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 4 ปี (Yotsumi)

¥19,800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สำหรับเด็กผู้ชายอายุ 3 ปี (Hifu)

¥11,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สำหรับเด็กผู้ชายอายุ 3 ปี (ฮาโอริฮากามะ)

¥14,300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

สำหรับเด็กผู้ชายอายุ 5 ปี (ฮาโอริฮากามะ)

¥16,500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Premium สำหรับเด็กผู้ชายอายุ 5 ปี (ฮาโอริฮากามะ)

¥18,700

1

2

3

4

5

6

7

ทำการจอง

ทำการจอง・ติดต่อสอบถาม

011-596-9881

10:00am~18:00pm(สามารถติดต่อขอเช้ากว่านี้ได้)
บริการเช่าชุดกิโมโน・Hair Set 10:00pm~17:00pm
บริการลองชุดกิโมโนล่วงหน้า 12:00pm~15:00pm
ต้องจองล่วงหน้านั้น(จองได้ถึงวันก่อนเข้าใช้บริการ เวลา 17:00 ที่ญี่ปุ่น)